NORMATIVA LIGA RUNNING BARCELONÈS NORD 2021-2022

1)    Aquesta lliga 2021-2022 està creada sense cap ànim de lucre i pensada només per a promocionar l’esport en les circumstàncies que estem a causa de la pandèmia

2)    El calendari consistirà en 8 proves, que poden ser modificades amb
previ avís per l’staff de RUNNING VIGÍA per diferents causes: canvi de data, anul·lació, etc.
3)    Són requisits imprescindibles per participar en aquesta lliga:

       – Sol·licitar la inscripció mitjançant les vies que s’aniran anunciant prova a prova.
       – Realitzar la prova en els dies estipulats per a cada esdeveniment

       – Es poden fer diversos intents, però només es podrà enviar un amb el temps que el participant consideri

 

4)    El club comprovarà el recorregut realitzat pels participants, i si es considera que no s’ha seguit el track o indicació estipulada, podrà penalitzar com a mínim amb un minut el temps realitzat

5)    El club es reserva la possibilitat de penalitzar, o fins i tot expulsar de la lliga a qualsevol participant que incompleixi amb les regles bàsiques d’esportivitat, cordialitat o que puguin afectar la imatge de club.

6)    El participant que s’inscrigui a la lliga i deixi d’assistir a dues proves d’aquesta sense un justificant, no podrà participar en les següents proves.

7)   El sistema de puntuació per a cada cursa serà el següent:

 

Posición Ptos
150
2º a 10º -2
11º y sucesivos -1
Puntuación mínima 1

 

8)    En acabar la lliga, es farà entrega d’un reconeixement per part del club als tres primers classificats de la Lliga 2021-2022, tant en la categoria masculina com en la femenina. En cas d’empat entre dos participants, quedarà per davant el que hagi puntuat en el nombre més gran de carreres de la Lliga

També s’entregarà un obsequi recordatori a tots els/les participants que completin totes les curses.

9)     És important recordar que la finalitat d’aquesta iniciativa és gaudir de l’esport juntament amb la resta de la família Vigía. Esperem que tots posem el nostre gra de sorra per a que sigui un èxit absolut!